Nghiên cứu JS https://tkwebgiare.com/ en Lệnh command line login đến AWS S3 bucket hữu ích https://tkwebgiare.com/aws-hoc-ve-amazon/lenh-command-line-login-den-aws-s3-bucket-huu-ich.html <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Lệnh command line login đến AWS S3 bucket hữu ích</span> <span rel="schema:author" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><a title="View user profile." href="/user-profile/tommy" lang="" about="/user-profile/tommy" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" class="username">Tommy</a></span> <span property="schema:dateCreated" content="2021-10-25T06:55:02+00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Mon, 10/25/2021 - 08:55</span> Mon, 25 Oct 2021 06:55:02 +0000 Tommy 512 at https://tkwebgiare.com Suy nghĩ để hiểu cặn kẽ về Service Container trong PHP https://tkwebgiare.com/ly-thuyet-ve-laravel/suy-nghi-de-hieu-can-ke-ve-service-container-trong-php.html <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Suy nghĩ để hiểu cặn kẽ về Service Container trong PHP</span> <span rel="schema:author" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><a title="View user profile." href="/user-profile/tommy" lang="" about="/user-profile/tommy" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" class="username">Tommy</a></span> <span property="schema:dateCreated" content="2021-09-01T01:40:41+00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Wed, 09/01/2021 - 03:40</span> Wed, 01 Sep 2021 01:40:41 +0000 Tommy 481 at https://tkwebgiare.com Berango, Bizkaia, Spain - Office Today https://tkwebgiare.com/gallery/berango-bizkaia-spain-office-today.html <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Berango, Bizkaia, Spain - Office Today</span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><a title="View user profile." href="/user-profile/tommy" lang="" about="/user-profile/tommy" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" class="username">Tommy</a></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Sun, 06/06/2021 - 02:29</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Engineering Happiness from my backyard on a sunny day</p></div> <section class="field field--name-comment field--type-comment field--label-above comment-wrapper"> <h2 class="title comment-form__title">Add new comment</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=383&amp;2=comment&amp;3=comment" token="p2_QyR4K5e-RYcszgbOc58tEyrDPu4EB6Nn-u3Su5CM"></drupal-render-placeholder> </section> <div class="field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">Tags</div> <div class='field__items'> <div class="field__item"><a href="/tags/nghien-cuu-js.html" hreflang="en">Nghiên cứu JS</a></div> </div> </div> Sun, 06 Jun 2021 00:29:04 +0000 Tommy 383 at https://tkwebgiare.com https://tkwebgiare.com/gallery/berango-bizkaia-spain-office-today.html#comments Hướng dẫn Redirect Attachment Pages đến The Parent Post URL https://tkwebgiare.com/hoc-wordpress-cms/huong-dan-redirect-attachment-pages-den-parent-post-url.html <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Hướng dẫn Redirect Attachment Pages đến The Parent Post URL</span> <span rel="schema:author" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><a title="View user profile." href="/user-profile/tommy" lang="" about="/user-profile/tommy" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" class="username">Tommy</a></span> <span property="schema:dateCreated" content="2021-06-01T07:41:57+00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Tue, 06/01/2021 - 09:41</span> Tue, 01 Jun 2021 07:41:57 +0000 Tommy 377 at https://tkwebgiare.com https://tkwebgiare.com/hoc-wordpress-cms/huong-dan-redirect-attachment-pages-den-parent-post-url.html#comments Lương khủng cho bạn có aws certifications holder https://tkwebgiare.com/aws-hoc-ve-amazon/luong-khung-cho-ban-co-aws-certifications-holder.html <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Lương khủng cho bạn có aws certifications holder</span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><a title="View user profile." href="/user-profile/tommy" lang="" about="/user-profile/tommy" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" class="username">Tommy</a></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Tue, 02/09/2021 - 05:23</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Tìm hiểu về thị phần của các cloud, nhu cầu công việc và lý do nào để mình phải tập trung vào học <a href="https://tkwebgiare.com/aws-hoc-ve-amazon">AWS</a>? Ngoài lương khủng ra thì còn lý do gì khác?</p> <p>AWS: Nhìn vào con số thì thị phần <a href="https://tkwebgiare.com/aws-hoc-ve-amazon">AWS</a> đang chiếm giảm 0.4% so với cùng kì năm 2018, từ 33% xuống còn 32.6%. Tuy vậy, tổng số giá trị dịch vụ trong mảng tăng từ 20 tỉ lên 28 tỉ $, cho nên về tổng quan, AWS vẫn còn tăng trưởng và đang là đứng đầu trong danh sách ông lớn. Nếu so với Azure thì lớn gấp 2 lần.</p> <p>Azure: Azure tăng từ 14.5 lên 16.9%, coi như là có sự tăng tiến khá mạnh mẽ. Mình vẫn đánh giá Azure về lâu dài sẽ có chỗ đứng song song với AWS, mặc dù hiện tại chỉ bằng 1/2 nhưng một tương lai không xa thì cả 2 sẽ tiến lại gần nhau hơn.</p> <h2>GCP (Google)</h2> <p>GCP (Google): Cũng như Azure, GCP đã có sự phát triển và tăng đc tới gần 7%. Tuy nhiên, vẫn còn chiếm thị trường khá nhỏ. Điều này mình có thể giải thích đc. Cách đây tầm 3 năm, mình có dành thời gian nghiên cứu GCP và mình nhận ra GCP vẫn còn rất kém về mức độ hoàn chỉnh so với 2 ông lớn. Khi dùng dịch vụ, tài liệu,… các bạn sẽ cảm nhận đc vấn đề này. Bởi vậy nếu GCP muốn chiếm nhiều thị phần hơn thì cần phải chau chuốt lại sản phẩm của họ.</p> <p>Other: Các cloud còn lại chia sẻ thị phần ~40%. Rất nhiều cloud khác như Alibaba. Mình tin trong thời gian tới, Alibaba có thể cạnh tranh được với GCP.</p> </div> <div class="field field--name-field-video field--type-video-embed-field field--label-hidden field__item"><div class="video-embed-field-responsive-video"><iframe width="854" height="480" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen" src="https://www.youtube.com/embed/nfecJTzHg_0?autoplay=1&amp;start=0&amp;rel=0"></iframe> </div> </div> <div class="field field--name-field-category field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">Category</div> <div class="field__item"><a href="/aws-hoc-ve-amazon" hreflang="en">AWS - Học về Amazon</a></div> </div> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-above"> <div class="field__label">Image</div> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/2021-02/luong-aws.PNG" width="679" height="412" alt="Lương khủng cho bạn có aws certifications holder" typeof="foaf:Image" /> </div> </div> <div class="field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">Tags</div> <div class='field__items'> <div class="field__item"><a href="/tags/nghien-cuu-js.html" hreflang="en">Nghiên cứu JS</a></div> <div class="field__item"><a href="/tags/quyet-tam-hoc-tap.html" hreflang="en">Quyết tâm học tập</a></div> </div> </div> Tue, 09 Feb 2021 04:23:30 +0000 Tommy 344 at https://tkwebgiare.com Hướng dẫn Debug Locally AWS Lambda Functions Using AWS Toolkit https://tkwebgiare.com/aws-hoc-ve-amazon/huong-dan-debug-locally-aws-lambda-functions-using-aws-toolkit.html <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Hướng dẫn Debug Locally AWS Lambda Functions Using AWS Toolkit</span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><a title="View user profile." href="/user-profile/tommy" lang="" about="/user-profile/tommy" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" class="username">Tommy</a></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Mon, 02/01/2021 - 11:39</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>In this video will learn how to debug lambda functions locally using VS Code and AWS Toolkit. Before getting started you need to install the SAM CLI and Docker.</p> <p>Please see the <a href="https://tkwebgiare.com/">AWS SAM CLI</a> installation via guide</p> </div> <div class="field field--name-field-video field--type-video-embed-field field--label-hidden field__item"><div class="video-embed-field-responsive-video"><iframe width="854" height="480" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen" src="https://www.youtube.com/embed/X7Ji2UwRCKI?autoplay=1&amp;start=0&amp;rel=0"></iframe> </div> </div> <div class="field field--name-field-category field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">Category</div> <div class="field__item"><a href="/aws-hoc-ve-amazon" hreflang="en">AWS - Học về Amazon</a></div> </div> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-above"> <div class="field__label">Image</div> <div class="field__item"> <img src="/sites/default/files/2021-02/debug%20AWS%20Lambda.jpg" width="1280" height="720" alt="Hướng dẫn Debug Locally AWS Lambda Functions Using AWS Toolkit" typeof="foaf:Image" /> </div> </div> <div class="field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">Tags</div> <div class='field__items'> <div class="field__item"><a href="/tags/nghien-cuu-js.html" hreflang="en">Nghiên cứu JS</a></div> </div> </div> Mon, 01 Feb 2021 10:39:44 +0000 Tommy 335 at https://tkwebgiare.com Hướng dẫn làm ví dụ Api Gateway và Dynamodb trong AWS Service https://tkwebgiare.com/aws-hoc-ve-amazon/huong-dan-lam-vi-du-api-gateway-va-dynamodb-trong-aws-service.html <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Hướng dẫn làm ví dụ Api Gateway và Dynamodb trong AWS Service</span> <span rel="schema:author" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><a title="View user profile." href="/user-profile/tommy" lang="" about="/user-profile/tommy" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" class="username">Tommy</a></span> <span property="schema:dateCreated" content="2021-02-01T10:06:28+00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Mon, 02/01/2021 - 11:06</span> Mon, 01 Feb 2021 10:06:28 +0000 Tommy 334 at https://tkwebgiare.com https://tkwebgiare.com/aws-hoc-ve-amazon/huong-dan-lam-vi-du-api-gateway-va-dynamodb-trong-aws-service.html#comments Service Worker làm được gì và Service Worker không làm được gì https://tkwebgiare.com/ngon-ngu-lap-trinh-javascript/service-worker-lam-duoc-gi-va-service-worker-khong-lam-duoc-gi.html <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Service Worker làm được gì và Service Worker không làm được gì</span> <span rel="schema:author" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><a title="View user profile." href="/user-profile/tommy" lang="" about="/user-profile/tommy" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" class="username">Tommy</a></span> <span property="schema:dateCreated" content="2021-01-22T09:14:27+00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Fri, 01/22/2021 - 10:14</span> Fri, 22 Jan 2021 09:14:27 +0000 Tommy 317 at https://tkwebgiare.com