Lập trình jQuery https://tkwebgiare.com/ en Nội dung chương trình học jQuery cho các bạn sinh viên chuẩn nhất https://tkwebgiare.com/lap-trinh-jquery/noi-dung-chuong-trinh-hoc-jquery-cho-cac-ban-sinh-vien-chuan-nhat.html <span property="schema:name">Nội dung chương trình học jQuery cho các bạn sinh viên chuẩn nhất</span> <span rel="schema:author"><a title="View user profile." href="/user-profile/admin" lang="" about="/user-profile/admin" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</a></span> <span property="schema:dateCreated" content="2021-01-20T07:35:04+00:00">Wed, 01/20/2021 - 08:35</span> Wed, 20 Jan 2021 07:35:04 +0000 admin 310 at https://tkwebgiare.com jQuery bài số 5: Cài đặt jQuery và ví dụ đầu tiên với jQuery https://tkwebgiare.com/lap-trinh-jquery/jquery-bai-so-5-cai-dat-jquery-va-vi-du-dau-tien-voi-jquery.html <span>jQuery bài số 5: Cài đặt jQuery và ví dụ đầu tiên với jQuery</span> <span><a title="View user profile." href="/user-profile/admin" lang="" about="/user-profile/admin" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</a></span> <span>Wed, 01/20/2021 - 05:53</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p><a href="https://tkwebgiare.com/">jQuery</a> là một thư viện Javascript, với cấu trúc có sẵn, giúp cho chúng ta có thể viết những dòng script đơn giản tiện lợi hơn so với viết trực tiếp bằng Javascript.</p> <p>jQuery có rất nhiều bộ chọn (selector) và hàm (function) có sẵn, trong phạm vi bài học này Học Web Chuẩn sẽ giới thiệu các bạn một số selector và function thường dùng, đơn giản, mục đích giúp các bạn làm quen với jQuery</p> </div> <div class="field field--name-field-video field--type-video-embed-field field--label-hidden field--item"><div class="video-embed-field-provider-youtube video-embed-field-responsive-video form-group"><iframe width="854" height="480" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen" src="https://www.youtube.com/embed/gBChJfIBtZY?autoplay=1&amp;start=0&amp;rel=0"></iframe> </div> </div> <div class="field field--name-field-category field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Category</div> <div class="field--item"><a href="/lap-trinh-jquery" hreflang="en">Lập trình jQuery</a></div> </div> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-above"> <div class="field--label">Image</div> <div class="field--item"> <img src="/sites/default/files/2021-01/jquery%201_2.jpg" width="1280" height="720" alt="jQuery bài số 5: Cài đặt jQuery và ví dụ đầu tiên với jQuery" loading="lazy" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> </div> <div class="field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Tags</div> <div class="field__items"> <div class="field--item"><a href="/tags/quyet-tam-hoc-tap.html" hreflang="en">Quyết tâm học tập</a></div> </div> </div> <div class="user-comment-area pt-50"> <div class="comment-form pt-90"> <h4>Add new comment</h4> <div class="comment__form form--square"><drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=301&amp;2=comment&amp;3=comment" token="KPHJaqY6amGXooe5-nXvSria4DMwEiaJBtTKLrJ37RI"></drupal-render-placeholder></div> </div> </div> Wed, 20 Jan 2021 04:53:22 +0000 admin 301 at https://tkwebgiare.com jQuery bài số 4: Cài đặt plugin khác và cách sử dụng https://tkwebgiare.com/lap-trinh-jquery/jquery-bai-so-4-cai-dat-plugin-khac-va-cach-su-dung.html <span>jQuery bài số 4: Cài đặt plugin khác và cách sử dụng</span> <span><a title="View user profile." href="/user-profile/admin" lang="" about="/user-profile/admin" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</a></span> <span>Wed, 01/20/2021 - 05:51</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p><a href="https://tkwebgiare.com/">jQuery</a> là một thư viện Javascript, với cấu trúc có sẵn, giúp cho chúng ta có thể viết những dòng script đơn giản tiện lợi hơn so với viết trực tiếp bằng Javascript.</p> <p>jQuery có rất nhiều bộ chọn (selector) và hàm (function) có sẵn, trong phạm vi bài học này Học Web Chuẩn sẽ giới thiệu các bạn một số selector và function thường dùng, đơn giản, mục đích giúp các bạn làm quen với jQuery</p> </div> <div class="field field--name-field-video field--type-video-embed-field field--label-hidden field--item"><div class="video-embed-field-provider-youtube video-embed-field-responsive-video form-group"><iframe width="854" height="480" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen" src="https://www.youtube.com/embed/OFBGSzaM1D4?autoplay=1&amp;start=0&amp;rel=0"></iframe> </div> </div> <div class="field field--name-field-category field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Category</div> <div class="field--item"><a href="/lap-trinh-jquery" hreflang="en">Lập trình jQuery</a></div> </div> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-above"> <div class="field--label">Image</div> <div class="field--item"> <img src="/sites/default/files/2021-01/jquery%201_1.jpg" width="1280" height="720" alt="jQuery bài số 4: Cài đặt plugin khác và cách sử dụng" loading="lazy" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> </div> <div class="field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Tags</div> <div class="field__items"> <div class="field--item"><a href="/tags/quyet-tam-hoc-tap.html" hreflang="en">Quyết tâm học tập</a></div> </div> </div> <div class="user-comment-area pt-50"> <div class="comment-form pt-90"> <h4>Add new comment</h4> <div class="comment__form form--square"><drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=300&amp;2=comment&amp;3=comment" token="010dPsm-DdBKGjUYFZkXmYBCTUy3W_76IA_L7ReUE6o"></drupal-render-placeholder></div> </div> </div> Wed, 20 Jan 2021 04:51:05 +0000 admin 300 at https://tkwebgiare.com Sinh viên học lập trình: Giới thiệu jQuery https://tkwebgiare.com/lap-trinh-jquery/sinh-vien-hoc-lap-trinh-gioi-thieu-jquery.html <span>Sinh viên học lập trình: Giới thiệu jQuery</span> <span><a title="View user profile." href="/user-profile/admin" lang="" about="/user-profile/admin" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</a></span> <span>Wed, 01/20/2021 - 05:32</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p><a href="https://tkwebgiare.com/">jQuery</a> là một thư viện Javascript, với cấu trúc có sẵn, giúp cho chúng ta có thể viết những dòng script đơn giản tiện lợi hơn so với viết trực tiếp bằng Javascript.</p> <p>jQuery có rất nhiều bộ chọn (selector) và hàm (function) có sẵn, trong phạm vi bài học này Học Web Chuẩn sẽ giới thiệu các bạn một số selector và function thường dùng, đơn giản, mục đích giúp các bạn làm quen với jQuery</p> </div> <div class="field field--name-field-video field--type-video-embed-field field--label-hidden field--item"><div class="video-embed-field-provider-youtube video-embed-field-responsive-video form-group"><iframe width="854" height="480" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen" src="https://www.youtube.com/embed/-GteVa9zXQM?autoplay=1&amp;start=0&amp;rel=0"></iframe> </div> </div> <div class="field field--name-field-category field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Category</div> <div class="field--item"><a href="/lap-trinh-jquery" hreflang="en">Lập trình jQuery</a></div> </div> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-above"> <div class="field--label">Image</div> <div class="field--item"> <img src="/sites/default/files/2021-01/jquery%201.jpg" width="1280" height="720" alt="Giới thiệu jQuery" loading="lazy" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> </div> <div class="field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Tags</div> <div class="field__items"> <div class="field--item"><a href="/tags/quyet-tam-hoc-tap.html" hreflang="en">Quyết tâm học tập</a></div> </div> </div> <div class="user-comment-area pt-50"> <div class="comment-form pt-90"> <h4>Add new comment</h4> <div class="comment__form form--square"><drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=297&amp;2=comment&amp;3=comment" token="SCHE192Ac6Vf4d5n4N4LL7eKvStMq1wVlK5fjBnHpYY"></drupal-render-placeholder></div> </div> </div> Wed, 20 Jan 2021 04:32:45 +0000 admin 297 at https://tkwebgiare.com Hướng dẫn Add animated CSS hotspots to a responsive image https://tkwebgiare.com/lap-trinh-jquery/huong-dan-add-animated-css-hotspots-responsive-image.html <span property="schema:name">Hướng dẫn Add animated CSS hotspots to a responsive image</span> <span rel="schema:author"><a title="View user profile." href="/user-profile/admin" lang="" about="/user-profile/admin" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</a></span> <span property="schema:dateCreated" content="2022-03-16T06:13:09+00:00">Wed, 03/16/2022 - 07:13</span> Wed, 16 Mar 2022 06:13:09 +0000 admin 539 at https://tkwebgiare.com https://tkwebgiare.com/lap-trinh-jquery/huong-dan-add-animated-css-hotspots-responsive-image.html#comments Hướng dẫn làm Zoom in/out slider với Swiper js https://tkwebgiare.com/lap-trinh-jquery/huong-dan-lam-zoom-inout-slider-voi-swiper-js.html <span property="schema:name">Hướng dẫn làm Zoom in/out slider với Swiper js</span> <span rel="schema:author"><a title="View user profile." href="/user-profile/admin" lang="" about="/user-profile/admin" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</a></span> <span property="schema:dateCreated" content="2022-02-14T14:32:16+00:00">Mon, 02/14/2022 - 15:32</span> Mon, 14 Feb 2022 14:32:16 +0000 admin 524 at https://tkwebgiare.com https://tkwebgiare.com/lap-trinh-jquery/huong-dan-lam-zoom-inout-slider-voi-swiper-js.html#comments Hướng dẫn làm Swiper slides with filters trong jQuery https://tkwebgiare.com/lap-trinh-jquery/huong-dan-lam-swiper-slides-filters-trong-jquery.html <span property="schema:name">Hướng dẫn làm Swiper slides with filters trong jQuery</span> <span rel="schema:author"><a title="View user profile." href="/user-profile/admin" lang="" about="/user-profile/admin" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</a></span> <span property="schema:dateCreated" content="2022-02-11T04:13:56+00:00">Fri, 02/11/2022 - 05:13</span> Fri, 11 Feb 2022 04:13:56 +0000 admin 523 at https://tkwebgiare.com https://tkwebgiare.com/lap-trinh-jquery/huong-dan-lam-swiper-slides-filters-trong-jquery.html#comments Tìm hiểu Sequence JavaScript Animations với TimelineLite https://tkwebgiare.com/lap-trinh-jquery/tim-hieu-sequence-javascript-animations-voi-timelinelite.html <span>Tìm hiểu Sequence JavaScript Animations với TimelineLite</span> <span><a title="View user profile." href="/user-profile/admin" lang="" about="/user-profile/admin" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</a></span> <span>Fri, 02/11/2022 - 02:04</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p>This video starts by quickly walking you through the common pitfalls of creating animation sequences by simply setting delays. We'll show you how GSAP's TimelineLite offers features that professional animators need for every project. If you are using CSS3 animations or jQuery's animate() method, you definitely have to watch this video.</p> </div> <div class="field field--name-field-video field--type-video-embed-field field--label-hidden field--item"><div class="video-embed-field-provider-youtube video-embed-field-responsive-video form-group"><iframe width="854" height="480" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen" src="https://www.youtube.com/embed/sXJKg8SUSLI?autoplay=1&amp;start=0&amp;rel=0"></iframe> </div> </div> <div class="field field--name-field-category field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Category</div> <div class="field--item"><a href="/lap-trinh-jquery" hreflang="en">Lập trình jQuery</a></div> </div> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-above"> <div class="field--label">Image</div> <div class="field--item"> <img src="/sites/default/files/2022-02/TimelineLite-2.JPG" width="990" height="595" alt="Tìm hiểu Sequence JavaScript Animations với TimelineLite" loading="lazy" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> </div> <div class="field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Tags</div> <div class="field__items"> <div class="field--item"><a href="/tags/timelinemax.html" hreflang="en">TimelineMax</a></div> </div> </div> <div class="user-comment-area pt-50"> <div class="comment-form pt-90"> <h4>Add new comment</h4> <div class="comment__form form--square"><drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=522&amp;2=comment&amp;3=comment" token="lCKYqsoyn6-S8y3GpJk8OPw2Nv12By4xSFOvMwH7x40"></drupal-render-placeholder></div> </div> </div> Fri, 11 Feb 2022 01:04:54 +0000 admin 522 at https://tkwebgiare.com https://tkwebgiare.com/lap-trinh-jquery/tim-hieu-sequence-javascript-animations-voi-timelinelite.html#comments Học đôi chút về TimelineLite TimelineMax cho các filter trong HTML https://tkwebgiare.com/lap-trinh-jquery/hoc-doi-chut-ve-timelinelite-timelinemax-cho-cac-filter-trong-html.html <span property="schema:name">Học đôi chút về TimelineLite TimelineMax cho các filter trong HTML</span> <span rel="schema:author"><a title="View user profile." href="/user-profile/admin" lang="" about="/user-profile/admin" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</a></span> <span property="schema:dateCreated" content="2022-02-11T00:59:02+00:00">Fri, 02/11/2022 - 01:59</span> Fri, 11 Feb 2022 00:59:02 +0000 admin 521 at https://tkwebgiare.com Học ví dụ nhỏ thêm a Popup Slider to Your Website https://tkwebgiare.com/lap-trinh-jquery/hoc-vi-du-nho-them-popup-slider-your-website.html <span property="schema:name">Học ví dụ nhỏ thêm a Popup Slider to Your Website</span> <span rel="schema:author"><a title="View user profile." href="/user-profile/admin" lang="" about="/user-profile/admin" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</a></span> <span property="schema:dateCreated" content="2021-11-09T06:57:27+00:00">Tue, 11/09/2021 - 07:57</span> Tue, 09 Nov 2021 06:57:27 +0000 admin 514 at https://tkwebgiare.com https://tkwebgiare.com/lap-trinh-jquery/hoc-vi-du-nho-them-popup-slider-your-website.html#comments