Tuần 5 - Thực hành và kiểm tra Python

Written by admin
Posted on Mon, 01/18/2021 - 10:35
23 views

Share Everywhere

Table of contents
 • Đọc dữ liệu từ file csv (thư viện csv)
 • Ôn lại các bài học về Python
 • Thực hành làm thêm các bài tập lập trình
 • Làm bài kiểm tra nội dung Python

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có khả năng:   

 • Nắm vững kiến thức lập trình Python nền tảng, sử dụng thành thạo các kiểu dữ liệu, toán tử, cấu trúc điều khiển, cấu trúc lặp, function, module để giải quyết các bài toán thực tế.
 • Hiểu rõ cách phát triển ứng dụng web trên Flask Framework
 • Ứng dụng được Flask-WTF, SQLAlchemy, Flask-Mail, Flask-GoogleMaps, Flash-Admin, Template Inheritence, Chart, CKEditor… vào ứng dụng web trong thực tế.
 • Làm việc với các kiểu dữ liệu lưu trữ khác nhau như JSON, XML, CSDL SQLite…
 • Xây dựng và triển khai các dịch vụ sử dụng RESTFul Web Service
 • Xây dựng và triển khai các website theo tiêu chí Mobile First

Add new comment

Restricted HTML

 • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
3 + 13 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
Câu nói tâm đắc: “Điều tuyệt với nhất trong cuộc sống là làm được những việc mà người khác tin là không thể!”