Tuần 5 - Thực hành và kiểm tra Python

18th Jan 2021
Table of contents
  • Đọc dữ liệu từ file csv (thư viện csv)
  • Ôn lại các bài học về Python
  • Thực hành làm thêm các bài tập lập trình
  • Làm bài kiểm tra nội dung Python

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có khả năng:   

  • Nắm vững kiến thức lập trình Python nền tảng, sử dụng thành thạo các kiểu dữ liệu, toán tử, cấu trúc điều khiển, cấu trúc lặp, function, module để giải quyết các bài toán thực tế.
  • Hiểu rõ cách phát triển ứng dụng web trên Flask Framework
  • Ứng dụng được Flask-WTF, SQLAlchemy, Flask-Mail, Flask-GoogleMaps, Flash-Admin, Template Inheritence, Chart, CKEditor… vào ứng dụng web trong thực tế.
  • Làm việc với các kiểu dữ liệu lưu trữ khác nhau như JSON, XML, CSDL SQLite…
  • Xây dựng và triển khai các dịch vụ sử dụng RESTFul Web Service
  • Xây dựng và triển khai các website theo tiêu chí Mobile First

Add new comment

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Câu nói tâm đắc: “Điều tuyệt với nhất trong cuộc sống là làm được những việc mà người khác tin là không thể!”

Related Articles

Để chạy được Celery bạn cần setup Redis server hoặc RabbitMQ server. Và chắc chắn chúng đã được cài đặt

Phần thú vị nhất đến rồi. Bây giờ để thực hiện các cộng việc mà bạn muốn làm khi gọi một command tương tự như Django thực hiện.

Các bạn đều đã cài đặt được Django nên mình sẽ không hướng dẫn lại nhé. Lưu ý nhỏ nữa là. Nếu mọi người trong đây về lâu về dài gắn bó với open source thì mình nghĩ linux sẽ là nơi lý tưởng cho các bạn