Tuần 4 - Hàm và Module trong Python

18th Jan 2021
Table of contents
  • Khai báo, định nghĩa hàm
  • Sử dụng hàm
  • Truyền tham số cho hàm.
  • Lập trình theo module, package
  • Thực hành giải quyết các bài toán bằng hàm có sẵn và hàm tự xây dựng. Module hóa chương trình

Bạn sẽ trở thành ...

  • Tất cả những ai muốn tìm hiểu kỹ về kỹ thuật lập trình Python, muốn phát triển ứng dụng web trên Python đáp ứng nhu cầu thực tế một cách nhanh chóng.
  • Những ai muốn ứng dụng thành thạo Python trong nhiều lĩnh vực khác nhau trong công việc, học tập và đời sống.

Mặc dù Python là một ngôn ngữ lập trình dễ dàng cho người mới bắt đầu, nhưng nó có tất cả sức mạnh và tài nguyên cần thiết để hoàn thành công việc phức tạp. Bạn thực sự có thể làm mọi thứ trong Python và có hàng tấn dự án nghiêm túc được xây dựng bằng Python. Nó cơ bản ở khắp mọi nơi, nó siêu nhỏ nên xuất hiện trên các thiết bị nhúng và hầu hết mọi máy chủ đều có. Khi bạn học nó, bạn có thể tìm thấy cơ hội phát triển web, khoa học dữ liệu, machine learning, AI, web scrapping, phát triển trò chơi, tính toán khoa học và số, biến nó thành ngôn ngữ linh hoạt để học. Vì vậy, nếu bạn muốn học viết code nhưng chưa quyết định sẽ làm gì với nó thì Python là lựa chọn rõ ràng. Vì nó cho bạn lựa chọn để chuyển đổi giữa các lĩnh vực khác nhau với tính linh hoạt của nó.

“Python là một sự bổ sung tuyệt vời cho bộ kỹ năng của bạn bất kể bạn bắt đầu sự nghiệp ở đâu.”


Add new comment

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Câu nói tâm đắc: “Điều tuyệt với nhất trong cuộc sống là làm được những việc mà người khác tin là không thể!”

Related Articles

Để chạy được Celery bạn cần setup Redis server hoặc RabbitMQ server. Và chắc chắn chúng đã được cài đặt

Phần thú vị nhất đến rồi. Bây giờ để thực hiện các cộng việc mà bạn muốn làm khi gọi một command tương tự như Django thực hiện.

Các bạn đều đã cài đặt được Django nên mình sẽ không hướng dẫn lại nhé. Lưu ý nhỏ nữa là. Nếu mọi người trong đây về lâu về dài gắn bó với open source thì mình nghĩ linux sẽ là nơi lý tưởng cho các bạn