Tuần 2 - Các đối tượng cơ bản của Python

Written by Tommy
Posted on Mon, 01/18/2021 - 10:31
11 views

Share Everywhere

Table of contents
  • Lệnh điều kiện, rẽ nhánh
  • Thực hành lập trình giải quyết các bài toán.

Ngôn ngữ lập trình phổ biến

Python xuất hiện từ khá lâu (1990) nhưng trong những năm gần đây, Python được xem là một ngôn ngữ có mức độ phát triển không tưởng .Cũng theo thống kê của Stack Overflow về độ phổ biến của ngôn ngữ lập trình. Năm 2017, Python đã vượt qua PHP, đến năm 2018, Python đã vượt qua ngôn ngữ C#. Python hiện chỉ đứng sau Javascript và Java về độ phổ biến.

Ứng dụng vào nhiều lĩnh vực khác nhau

  • Phân tích dữ liệu, khoa học dữ liệu
  • Phát triển ứng dụng web, mobile (Back-end API)
  • Trí tuệ nhân tạo (AI) và Internet vạn vật (IoT)
  • Tạo các công cụ tự động (Automation)

Định hướng nghề nghiệp

Sau khóa học Python, học viên sẽ được trang bị kiến thức nền tảng về lập trình Python để ứng dụng vào nhiều loại công việc khác nhau.

Add new comment

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
4 + 4 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
Profile picture for user Tommy
Câu nói tâm đắc: “Điều tuyệt với nhất trong cuộc sống là làm được những việc mà người khác tin là không thể!”