Nội dung chương trình học Python tại Aptech Sài Gòn khá hay

18th Jan 2021
Table of contents

Nội dung chương trình cơ bản

CĂN BẢN
1 Giới thiệu, tiềm năng phát triển của lập trình Python
2 Các khái niệm cơ bản
3 Các biểu thức điều kiện
4 Các vòng lặp
5 Xử lý List, Tuple, Chuỗi
6 Dictionary, Date, Time
7 Cách xây dựng hàm và các hàm thông dụng trong Python
8 Cách xây dựng Class (Lớp), các thuộc tính, hàm trong Class. Giới thiệu về @classmethod và @staticmethod
9 Lập trình hướng đối tượng (Object Oriented Programing). Các tính chất quan trọng của lập trình hướng đối tượng
10 Nạp chồng toán tử trong Python
11 Xử lý File (tập tin) và Directory (Thư mục)
12 Giới thiệu về Cơ Sở Dữ Liệu
13 Lập trình Cơ Sở Dữ Liệu với Python
14 Project tổng hợp.

Nội dung chương trình nâng cao

NÂNG CAO
Chương 1: Làm quen data science và Python
Chương 2: Giới thiệu Numpy
1 Hiểu các kiểu dữ liệu trong Python
2 Khái niệm cơ bản về Mảng NumPy
3 Tính toán trên mảng NumPy: Các hàm phổ quát 
4 Tổng hợp: Tối thiểu, Tối đa và Mọi thứ trong khoảng 
5 Giới thiệu Broadcasting 
6 So sánh, Mặt nạ và Logic Boolean 
7 Lập chỉ mục ưa thích (Fancy Indexing)
8 Sắp xếp Mảng
9 Dữ liệu có cấu trúc: Mảng có cấu trúc của NumPy
Chương 3: Thao tác dữ liệu với Pandas
1 Cài đặt và sử dụng Pandas
2 Giới thiệu đối tượng Pandas
3 Lập chỉ mục dữ liệu 
4 Hoạt động dựa trên dữ liệu ở Pandas
5 Xử lý dữ liệu bị thiếu (Handling missing data)
6 Lập chỉ mục phân cấp
7 Kết hợp các tập dữ liệu: Concat và Append 
8 Kết hợp các tập dữ liệu: Merge and Join  
9 Tổng hợp và phân nhóm 
10 Bảng tổng hợp (Pivot Tables)
11 Hoạt động chuỗi được vector hóa (Vectorized String Operations)
12 Làm việc với Chuỗi thời gian (Working with time series)
13 Hiệu suất cao với Pandas: eval() và query() 
Chương 4: Trực quan hóa với Matplotlib
1 Giới thiệu chung về Matplotlib
2 Hai giao diện với giá của một (Two Interfaces for the Price of One)
3 Điều chỉnh lô: Màu và kiểu đường kẻ Điều chỉnh lô: Giới hạn trục
4 Simple Scatter Plots
5 Hình dung các lỗi 
6 Mật độ và đồ thị đường viền
7 Histograms, Binnings, and Density
8 Customizing Plot Legends 
9 Tùy chỉnh thanh màu 
10 Multiple Subplots
11 Text and Annotation
12 Customizing Ticks
13 Tùy chỉnh Matplotlib: Cấu hình và Biểu định kiểu
14 Vẽ sơ đồ ba chiều trong Matplotlib 
15 Dữ liệu địa lý với Bản đồ cơ sở 
16 Hình ảnh hóa với Seaborn 

Add new comment

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Câu nói tâm đắc: “Điều tuyệt với nhất trong cuộc sống là làm được những việc mà người khác tin là không thể!”

Related Articles

Để chạy được Celery bạn cần setup Redis server hoặc RabbitMQ server. Và chắc chắn chúng đã được cài đặt

Phần thú vị nhất đến rồi. Bây giờ để thực hiện các cộng việc mà bạn muốn làm khi gọi một command tương tự như Django thực hiện.

Các bạn đều đã cài đặt được Django nên mình sẽ không hướng dẫn lại nhé. Lưu ý nhỏ nữa là. Nếu mọi người trong đây về lâu về dài gắn bó với open source thì mình nghĩ linux sẽ là nơi lý tưởng cho các bạn