Ned Batchelder (edX) and Fox Piacenti (OpenCraft): What is Open edX

Written by admin
Posted on Thu, 04/29/2021 - 16:45
426 views

Share Everywhere

Table of contents

The Open edX platform is large and powerful, but that can bring confusion.  What are the major components of the software, and what do they do?  The software is used by edx.org, but edX is different than Open edX, another point of confusion.  Ned and Fox will tag-team to explain it all, with plenty of time for questions and answers.

>> Giới thiệu cuộc họp online ngày March 18, 2021 về What is Open edX?

Nền tảng Open edX rất lớn và mạnh mẽ, nhưng điều đó có thể mang lại sự nhầm lẫn. Các thành phần chính của phần mềm là gì và chúng làm gì? Phần mềm được sử dụng bởi edx.org, nhưng edX khác với Open edX, một điểm gây nhầm lẫn khác. Ned và Fox sẽ gắn thẻ nhóm để giải thích tất cả, với nhiều thời gian cho các câu hỏi và câu trả lời.

Add new comment

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
13 + 3 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
Câu nói tâm đắc: “Điều tuyệt với nhất trong cuộc sống là làm được những việc mà người khác tin là không thể!”