Đại học KHTN - Các module cơ bản cho các bạn bắt đầu học lập trình Java

Written by admin
Posted on Mon, 01/18/2021 - 11:18
111 views

Share Everywhere

Table of contents

Module 1: Java cơ bản và Lập trình hướng đối tượng

 • Kiểu dữ liệu cơ sở, mảng
 • Giao diện ứng dụng Swing
 • Class, Object, Package
 • Inheritance, Abstract, Interface
 • Collections (List, Map, Set), Generics
 • InnerClass
 • I/O Stream, File I/O

Module 2: Kỹ thuật lập trình và công nghệ lưu trữ

 • Lambda, Stream API
 • Làm việc với dữ liệu JSON, XML DOM
 • MySQL, JDBC, triển khai ứng dụng CRUD
 • Biểu thức chính quy, quốc tế hóa, địa phương hóa
 • Một số design pattern thông dụng
 • Đa luồng - Multithread

Module 3: Phát triển ứng dụng Web với Java Server Page - JSP, Servlet, Hibernate

 • Tổng quan J2EE, Servlet
 • JSP, EL & JSTL
 • Mô hình MVC với JSP/ Servlet
 • Session, Cookie, Filter
 • Hibernate Framework, cấu hình, truy vấn dữ liệu và quản lý session trong Hibernate
 • Custom Tag
 • Ajax

Module 4: Phát triển ứng dụng Web với Spring Framework

 • Spring MVC, Spring Form
 • Spring & JDBC
 • Spring & Hibernate
 • Spring Dependency Injection
 • Spring Validation, Spring Upload Files
 • Spring & Tiles
 • Spring Security
 • Spring Interceptor
 • Spring REST API

Triển khai website lên server Tomcat EJB/ Glassfish

Add new comment

Restricted HTML

 • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
2 + 15 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
Câu nói tâm đắc: “Điều tuyệt với nhất trong cuộc sống là làm được những việc mà người khác tin là không thể!”