Các kỹ năng, kiến thức đạt được từ khóa học lập trình Java phải có

Written by admin
Posted on Mon, 01/18/2021 - 11:24
10 views

Share Everywhere

Table of contents

Nhà trường cung cấp

 • Cung cấp cho học viên những kiến thức từ cơ bản đến nâng cao và những kỹ năng cần thiết về lập trình Java để xây dựng các loại ứng dụng.
 • Trang bị kiến thức và củng cố kỹ năng lập trình hướng đối tượng OOP từ cơ bản đến nâng cao
 • Cung cấp những kinh nghiệm, kỹ thuật chuyên sâu để vận dụng xây dựng các ứng dụng hoàn chỉnh theo hướng đối tượng, đa dạng hóa các thể hiện giao diện và các xử lý phức tạp đòi hỏi sự phối hợp giữa nhiều thành phần.
 • Xây dựng hoàn chỉnh website với các kỹ thuật JSP, Servlet, EL & JSTL, áp dụng mô hình MVC, web service REST API …
 • Sử dụng công nghệ Hibernate Framework, Spring Framework phát triển website
 • Tự tin ứng tuyển vào các công ty phần mềm ở vị trí Lập trình viên Java, phát triển nghề nghiệp

Danh sách module: Đại học KHTN - Các module cơ bản cho các bạn bắt đầu học lập trình Java

Các bạn cần đạt

 • Áp dụng tốt quy trình phát triển ứng dụng khi triển khai các loại ứng dụng khác nhau
 • Nắm vững và vận dụng các kiến thức về lập trình hướng đối tượng như Object, Class, Inheritance, Abstract, Interface, InnerClass… trong việc xây dựng và triển khai ứng dụng
 • Áp dụng Design Pattern khi thiết kế cấu trúc ứng dụng
 • Sử dụng các công nghệ lưu trữ khác nhau như tập tin text, JSON, XML, CSDL MySQL
 • Phát triển ứng dụng Web với J2EE, Servlet, JSP, EL & JSTL, Cookie, Session, Filter, Custom Tag, Ajax, Hibernate theo mô hình MVC
 • Phát triển ứng dụng Web với Spring Framework (Spring MVC, Spring Form, Spring & JDBC, Hibernate, Spring Dependency Injection, Spring Interceptor, Spring REST API …)
 • Sử dụng Server Tomcat/ Glassfish
 • Lập trình có phong cách, có tư duy

Add new comment

Restricted HTML

 • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
12 + 1 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
Profile picture for user admin
Câu nói tâm đắc: “Điều tuyệt với nhất trong cuộc sống là làm được những việc mà người khác tin là không thể!”