Đại học KHTN - Các module cơ bản cho các bạn bắt đầu học C#

Written by Tommy
Posted on Mon, 01/18/2021 - 11:07
2 views

Share Everywhere

Table of contents

Tổng quan

 • Lập trình và ngôn ngữ lập trình
 • Các loại ứng dụng
 • Môi trường lập trình Visual Studio 2017
 • Làm quen ứng dụng Windows Form

C# cơ bản

 • Kiểu dữ liệu, biến, hằng
 • Toán tử (Operators)
 • Kiểu cấu trúc (struct) và Enum
 • Sử dụng thư viện

Cấu trúc điều kiện if, switch

Parttern matching

Cấu trúc lặp

 • While, for, foreach
 • Sử dụng break, continue

Function

 • Giới thiệu, phân loại
 • Xây dựng function
 • Gọi và sử dụng fuction
 • Local Functions
 • Out Variables
 • Tuples Types
 • Ref returns and locals

Mảng (Array)

 • Giới thiệu và phân loại mảng
 • Xử lý mảng 1 chiều
 • Xử lý mảng 2 chiều

Xử lý lỗi

 • Phân loại
 • Dò và xử lý lỗi
 • Xử lý ngoại lệ (Exception)

Lập trình OOP cơ bản

 • Giới thiệu 
 • Xây dựng class
 • Khai báo các thành viên trong class
 • Expression bodied members

Lập trình OOP mở rộng

 • Kế thừa và đa hình
 • Interface
 • Delegate và Event

Collections và Generic Collections

Add new comment

Restricted HTML

 • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
3 + 10 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
Profile picture for user Tommy
Câu nói tâm đắc: “Điều tuyệt với nhất trong cuộc sống là làm được những việc mà người khác tin là không thể!”