Sinh viên học lập trình: Giới thiệu jQuery

20th Jan 2021
Table of contents

jQuery là một thư viện Javascript, với cấu trúc có sẵn, giúp cho chúng ta có thể viết những dòng script đơn giản tiện lợi hơn so với viết trực tiếp bằng Javascript.

jQuery có rất nhiều bộ chọn (selector) và hàm (function) có sẵn, trong phạm vi bài học này Học Web Chuẩn sẽ giới thiệu các bạn một số selector và function thường dùng, đơn giản, mục đích giúp các bạn làm quen với jQuery


Add new comment

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Related Articles

Hotspots are visual indicators applied over an image with a call to action (hyperlink, tooltip, modal). In this example we’ll be adding CSS hotspots to a responsive image that highlights some features of a car interior.

Bao gồm các kiểu trong phần đầu và tập lệnh vào phần cuối của thẻ nội dung.

Hướng dẫn làm Swiper slides with filters trong jQuery. Chức năng dùng khá nhiều trong các dự án

This video starts by quickly walking you through the common pitfalls of creating animation sequences by simply setting delays.

TimelineLite is a lightweight, intuitive timeline class for building and managing sequences of TweenLite, TweenMax, TimelineLite, and/or TimelineMax instances. You can think of a TimelineLite instance like a container where you place tweens (or other timelines) over the course of time