Hiểu rõ tường tận từng chút về async và defer trong jQuery

6th Sep 2021
Table of contents

Javascript là 1 trong những tài nguyên chặn trang, có nghĩa là việc hiển thị HTML có thể bị chặn hay làm chậm bởi Javascript. Khi parser đọc đến <script> tag, bất kể là inline hay là external file, quá trình parse sẽ tạm dừng để fetch script đó về và execute.

Phân biệt async, defer trong tải Javascript
Phân biệt async, defer trong tải Javascript

Việc này có thể là vấn đề nếu chúng ta load nhiều file Javascript trên trang, làm tăng thời gian load trang mặc dù có thể việc hiển thị html ở trang không thực sự phụ thuộc vào những file javascript đó. Và may mắn thay, thẻ <script> có 2 thuộc tính, đó là async và defer, cho phép chúng ta kiểm soát và load những file này theo ý muốn, tránh chặn quá trình load trang.

Cách dùng

<script>
<html> 
<head> ... </head> 
<body> 
  ...
  <script src="script.js">
  ....
</body> 
</html>

Với thẻ script không có thuộc tính gì khác thì HTML file sẽ được parse cho đến khi gặp phải thẻ script, đến lúc này thì quá trình parse sẽ tạm dùng và để fetch script file về (nếu là external file), sau đó execute những code script này, sau đó mới tiếp tục lại quá trình parse html

<script async>

<script async src="script.js">

Với thẻ script có thuộc tính async, khi quá trình parse html gặp phải script này, nó sẽ vẫn tiếp tục parse html cho đến khi script này được download xong, thì quá trình parse html mới tạm dừng để execute những code script này, sau đó lại tiếp tiếp quá trình parse html

<script defer>

<script defer src="script.js"> 

Với thẻ script có thuộc tính defer, quá trình parse html sẽ không bị dừng lại mà parse cho đến khi hoàn thành, quá trình download các script file được tiến hành song song, và cuối cùng thì sẽ execute những script code này khi html đã parse xong.

Quy tắc sử dụng như sau:

 • Nếu script là 1 module tách biệt, không phụ thuộc vào script nào khác thì nên sử dụng async cho load và execute với trang luôn
 • Nếu script phụ thuộc vào script khác, hoặc bị script khác phụ thuộc, thì nên dùng defer, để load và execute theo thứ tự
 • Nếu script nhỏ và các script khác phụ thuộc vào nó, thì cho load inline và không cần async hay defer

Vị trí sử dụng

1. Thẻ script đang nằm ở đâu trong trang

Async và defer có thể rất cần thiết nếu thẻ script không nằm ở cuối trang. HMTL document được parse theo thứ tự, từ thẻ mở <html> cho đến thẻ đóng </html>

2. Script đó có độc lập không?

Với những file script không phụ thuộc vào những file khác, thì thuộc tính async dùng cho script đó là việc nên làm, vì nó load và execute script song song, giảm thời gian tải trang, kết quả cuối cùng nhanh hơn.

3. Script có yêu cầu việc load DOM xong mới thực hiện?

Trong nhiều trường hợp, các script chứa đựng code tương tác với DOM, hoặc phụ thuộc vào các thành phần trên trang, yêu cầu trang phải parse xong thì mới execute script. Thông thường thì những file như thế sẽ được đặt ở cuối trang để chắc chắn mọi thử đã được parse. Tuy nhiên chúng ta có thể dùng thuộc tính defer thay thế, đảm bảo script sẽ được execute khi trang đã tải xong.

4.Script nhỏ và các file khác phụ thuộc vào nó?

Nếu script dung lượng nhỏ, và các file khác phụ thuộc vào nó, thì nên để script đó inline. Mặc dù nó block quá trình parse HTML, nhưng nó không đáng kể vì dung lượng nhỏ.

Lợi ích thuộc tính async, defer

Với việc biết cách sử dụng các thuộc tính async, defer hợp lí thì tốc độ load trang sẽ được cải thiện hơn, mang lại cảm giác thích thú cho người dùng. Vì vậy nó giúp tối ưu SEO, giúp tăng điểm Google Page Speed

Bạn thấy bài viết này như thế nào?
0 reactions

Add new comment

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Câu nói tâm đắc: “Điều tuyệt với nhất trong cuộc sống là làm được những việc mà người khác tin là không thể!”

Related Articles

Hotspots are visual indicators applied over an image with a call to action (hyperlink, tooltip, modal). In this example we’ll be adding CSS hotspots to a responsive image that highlights some features of a car interior.

Bao gồm các kiểu trong phần đầu và tập lệnh vào phần cuối của thẻ nội dung.

Hướng dẫn làm Swiper slides with filters trong jQuery. Chức năng dùng khá nhiều trong các dự án

This video starts by quickly walking you through the common pitfalls of creating animation sequences by simply setting delays.

TimelineLite is a lightweight, intuitive timeline class for building and managing sequences of TweenLite, TweenMax, TimelineLite, and/or TimelineMax instances. You can think of a TimelineLite instance like a container where you place tweens (or other timelines) over the course of time