Chương trình học Seo - khóa học Entity Schema

Share Everywhere

Bạn đã nghe về Entity – Xây dựng thực thể cho website? Nhưng chưa biết cụ thể nó là gì ngoài việc tạo các tài khoản mạng xã hội…

Bạn đã từng đọc về Bí mật Schema - Nhưng chưa thể tự triển khai vì không biết gì về code và chưa có tài liệu nào thực sự chỉ dẫn rõ ràng…

Xây dựng Entity - Nền tảng

Chỉ dẫn tường tận các tiêu chuẩn xây dựng Entity Cá nhân & Thương hiệu

Kết nối Entity qua Schema

Sự thật Schema là gì? Mindset đúng đắn về Schema: Có phải cài plugin vào là được? Khám phá sức mạnh "kinh ngạc" của Schema trong SEO

Các công cụ gia tốc Entity & Schema

Các công cụ nào hỗ trợ SEOer "không biết gì về code" vẫn triển khai Entity & Schema đúng chuẩn?

Các công cụ nào hỗ trợ SEOer "không biết gì về code" vẫn triển khai Entity & Schema đúng chuẩn?
Các công cụ nào hỗ trợ SEOer "không biết gì về code" vẫn triển khai Entity & Schema đúng chuẩn?

CHƯƠNG TRÌNH HỌC CHI TIẾT

Phần 1: Thiết lập Entity – Nền tảng

  • Tạo dựng thực thể Cá nhân thông qua các trang Mạng Xã Hội
  • Mô hình “Stack” thông tin Giúp Google xác thực nhanh nhất Entity của bạn.
  • Tạo dựng thực thể Thương hiệu thông qua các trang Mạng Xã Hội
  • Tối ưu Google My Business theo Entity

Phần 2: Kết nối Entity qua Schema

  • Mindset đúng đắn nhất về Schema: Các plugin hiện tại đáp ứng được bao nhiêu % tiêu chuẩn Schema? Bạn đã hiểu hết sức mạnh "đáng kinh ngạc" của Schema?
  • Những phần nào trên website nhất định phải có Schema. Tại sao?
  • Triển khai Schema cụ thể từng bước Cơ bản & Nâng Cao: Không hiểu code vẫn làm được!
  • Các công cụ hỗ trợ gia tốc quá trình làm Schema tại GTV SEO