Vì sao nên sử dụng utf8mb4_unicode_ci để tạo database trong MySQL / MariaDB

Written by admin
Posted on Sat, 09/04/2021 - 03:53
22 views

Share Everywhere

Table of contents

Những ưu điểm như sau:

  • utf8mb4_unicode_ci được dựa trên tiêu chuẩn Unicode để sắp xếp và so sánh, sắp xếp chính xác trong một phạm vi ngôn ngữ rất rộng.
  • utf8mb4_unicode_ci  sử dụng các quy tắc Unicode để sắp xếp và so sánh, sử dụng một thuật toán khá phức tạp để sắp xếp chính xác trong một loạt các ngôn ngữ và khi sử dụng một loạt các ký tự đặc biệt. Các quy tắc này cần phải tính đến các quy ước cụ thể về ngôn ngữ; không phải ai cũng sắp xếp các nhân vật của mình theo cái mà chúng ta gọi là “thứ tự chữ cái”.

Tạo database với collation utf8mb4_unicode_ci trong MySQL / MariaDB

>> Ôn lại MySQL Performance Tuning và một vài chú ý

>> PHP Memory Leaks hướng dẫn các ext dùng để check

>> Hướng dẫn cài đặt các package cho Amazon Linux 2 như gd, mbstring

Để tạo database đầu tiên chúng ta cần kết nối tới MySQL / MariaDB Server

sudo mysql -u root -p

Sau đó sử dụng lệnh sql sau để tạo database:

CREATE DATABASE <my_database> CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

Trong đó: <my_database>: là tên của CSDL

VD:

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE savoy CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

Kiểm tra collation của database

Sau khi tạo xong database, các bạn muốn kiểm tra collation của database chúng ta sử dụng câu lệnh SQL sau:

MariaDB [(none)]> use savoy

MariaDB [vinasupport]> SELECT @@character_set_database, @@collation_database;

Kết quả sẽ được giống như là:

Kiểm tra collation của database

 

Add new comment

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
11 + 5 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
Câu nói tâm đắc: “Điều tuyệt với nhất trong cuộc sống là làm được những việc mà người khác tin là không thể!”