Hướng dẫn cấu hình AWS Lambda, AWS CloudFront và Amazone S3

Written by admin
Posted on Fri, 01/22/2021 - 09:48
131 views

Share Everywhere

Table of contents

Một tình huống mình dùng AWS S3 để host static web. Do có việc phải gắn header vào response mỗi khi tải view, nhưng không thành công khi nhúng vào thẻ meta. Sau một hồi nhờ vả và Google đã tìm ra giải pháp gắn header vào CloudFront rồi kết nối tới S3. Nhân tiện ghi chú lại cho người sau luôn.

Cụ thể, mình cần gắn header Content-Security-Policy ở trong thẻ meta. Tuy nhiên, kết quả không chạy.

Gắn header Content-Security-Policy
Gắn header Content-Security-Policy

Có tất cả 3 giải pháp

Giải pháp 1

Giải pháp 1 đó là dựng một server bằng Express (Node.js), Spring (Java), Laravel (PHP),... và gắn middleware để xử lý việc response trả về sẽ tự động gắn header. Ở đây, mình dùng AWS S3, chỉ hỗ trợ static web nên giải pháp này thất bại.

Giải pháp 2

Giải pháp này là can thiệp vào Web Server như Apache, Nginx, IIS,... để gắn header. Về phía AWS không có vụ này nên coi như tạch.

Giải pháp 3

Dùng CloudFront đón tất cả request/response đến server rồi can thiệp vào header. Mình chọn cách này

Cấu hình AWS Lambda

Tại sao có Lambda ở đây? Vì CloudFront giống như một người gác cổng nhưng không có vũ khí. Khi đụng chuyện sẽ cần gọi một API nào đó để nó xử lý, cụ thể ở đây là một hàm bất kỳ theo mô hình Serverless.

Trước tiên, sau khi vào AWS Lambda, bạn BẮT BUỘC chọn Region là N. Virginia (us-east-1). Chọn Create Function » Blueprints » cloudfront-modify-response-header và nhập thông tin theo hình sau.

Lambda Function
Lambda Function

Kéo xuống phía dưới, chọn Create Function. Tiếp theo bạn nhìn sang góc phải, chọn Actions » Publish new version và lưu ý dòng ARN. Sau đó nhấn Publish.

Sau khi bạn tạo được Lambda Function, bạn sẽ chỉnh sửa lại code như sau.

'use strict';

exports.handler = (event, context, callback) => {
  const response = event.Records[0].cf.response;
  const headers = response.headers;
  
  headers['content-security-policy'] = [{
    key:  'Content-Security-Policy', 
    value: "default-src 'none'; img-src 'self'; script-src 'self'; style-src 'unsafe-inline' 'self' http://fonts.googleapis.com; font-src 'self' https://fonts.gstatic.com; object-src 'none'"
  }];
  
  callback(null, response);
};

Cấu hình AWS CloudFront

Vào CloudFront chọn Create Distribution » Web » Get Stared.

Mục Origin Settings, ở phần Origin Domain Name trỏ tới bucket cần deploy bên AWS S3 của bạn. À mà lưu ý nhé, đừng có chọn mặc định của nó. Nên nhập thẳng domain name theo cấu trúc <s3-bucket>.s3-website<region>.amazonaws.com. Ví dụ: demo-s3.s3-website-ap-southeast-1.amazonaws.com.

Mục Default Cache Behavior Settings, ở Viewer Protocol Policy chọn Redirect HTTP to HTTPS. Ở phần Lambda Function Associations, CloudFront Event chọn Viewer Response, nhập ARN của Lambda Function đã tạo lúc nãy vào. Lưu ý một tí, nó chỉ nhận Lambda Function được tạo ở region là N. Virginia (us-east-1).

Xong rồi đó, bạn nhấn Create Distribution là được. À quên, bạn chờ Status trở thành Deployed mới được nhé. Chờ cũng khoảng hơn 10 phút lận.

AWS CloudFront
AWS CloudFront

Kết quả

Bạn quay trở lại CloudFront Console, vào mục Domain Name, dán địa chỉ ấy vào trình duyệt sẽ kết quả sau khi đã cấu hình nãy giờ.

result

Add new comment

Restricted HTML

 • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
8 + 1 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
Câu nói tâm đắc: “Điều tuyệt với nhất trong cuộc sống là làm được những việc mà người khác tin là không thể!”