Học Angular Pipe Datetime Ago giống như một thông báo của facebook

28th Jul 2022
Học Angular Pipe Datetime Ago giống như một thông báo của facebook
Table of contents

Đây là cách build một Pipe để hiện thị thời gian giống như một thông báo của facebook

1. Tạo 1 pipe

Học Angular Pipe Datetime Ago giống như một thông báo của facebook

datetime-ago.pipe.ts

Học Angular Pipe Datetime Ago giống như một thông báo của facebook

DateAgoPipe nhận vào 1 giá trị kiểu ngày

2. Cách sử dụng ở component, nhớ khai báo trong decarations trong module chứa component

Học Angular Pipe Datetime Ago giống như một thông báo của facebookHọc Angular Pipe Datetime Ago giống như một thông báo của facebook

Have fun

Bạn thấy bài viết này như thế nào?
1 reaction

Add new comment

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Related Articles

Đây là cách dùng Observable based service mà mình học được của anh Alex Inkin thấy khá hay nên chia sẻ cho anh em tham khảo

Xin chào mọi người lâu quá rồi chúng ta mới gặp lại nhau nhỉ, hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người một tips nhỏ để cache response API trong một khoảng thời gian chúng ta cấu hình.

Vấn đề là chúng ta phải set bằng tay ở nhiều lần gọi API ở nhiều component khác nhau, kiểu như vầy:

This is full Angular 10 (similar to this Angular version 13) JWT Authentication App (including form validation, check signup username/email duplicates, test authorization for 3 roles: Admin, Moderator, User) with Spring Boot Server

GraphQL has been on the market for more than five years, yet there is still some confusion about its use