1 tip về cách dùng DestroyService để auto unsubscribe một observable

2nd Aug 2022
Đây là cách dùng Observable based service mà mình học được của anh Alex Inkin thấy khá hay nên chia sẻ cho anh em tham khảo
Table of contents

Đây là cách dùng Observable based service mà mình học được của anh Alex Inkin thấy khá hay nên chia sẻ cho anh em tham khảo

#dependency_injection #destroy_service #ESLint

Chào anh em, cách đây 1 thời gian mình có đăng 1 tip về cách dùng `DestroyService` để auto unsubscribe một observable thông qua dependency injection

https://www.facebook.com/groups/AngularVietnam/permalink/1084486715383512

Sau 1 thời gian áp dụng trong dự án thực tế, mình thấy đa số các dev thường hay quên provide `DestroyService` trong component hoặc directive class, dẫn đến việc `DestroyService` hoạt động không đúng nữa.

Do đó, mình nảy ra ý tưởng đó là viết một custom ESLint rule để báo lỗi mỗi khi `DestroyService` được dùng trong class nhưng không được khai báo trong providers. Nay mình chia sẻ cách để các bạn cài và dùng cái custom rule này. 

Các bạn dùng và cho mình xin feedback để có thể cải tiến nó tốt hơn nhé. Trong tương lai mình sẽ phát triển thêm để có thể config được tên của `DestroyService` class name, thay vì hard code như hiện tại.

1 tip về cách dùng `DestroyService` để auto unsubscribe một observable

Link npm package https://www.npmjs.com/package/eslint-plugin-ngx-eslint

1 tip về cách dùng `DestroyService` để auto unsubscribe một observable

Hope that helps

Bạn thấy bài viết này như thế nào?
0 reactions

Comments

Tommy (not verified)
August 09

npm uninstall -g @angular/cli
npm cache clean
npm install -g @angular/[email protected]

Add new comment

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Related Articles

Xin chào mọi người lâu quá rồi chúng ta mới gặp lại nhau nhỉ, hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người một tips nhỏ để cache response API trong một khoảng thời gian chúng ta cấu hình.

Vấn đề là chúng ta phải set bằng tay ở nhiều lần gọi API ở nhiều component khác nhau, kiểu như vầy:

This is full Angular 10 (similar to this Angular version 13) JWT Authentication App (including form validation, check signup username/email duplicates, test authorization for 3 roles: Admin, Moderator, User) with Spring Boot Server

GraphQL has been on the market for more than five years, yet there is still some confusion about its use