Hướng dẫn làm robot bằng CSS cho sinh viên

30th Apr 2022
Table of contents

Game bằng HTML5

Để tìm hiểu cách làm game bằng HTML5, chúng ta cần hiểu sơ lược về các khối xây dựng cơ bản của trò chơi HTML5 trên Web:

  • HTML
  • CSS
  • JavaScript

Tương tự, như những gì xảy ra với HTML5, khi mọi người nói về CSS3, họ thường đề cập đến những thứ mới đi kèm với các thông số kỹ thuật mới nhất của CSS. Nhưng cũng theo cách tương tự, CSS3 chỉ đơn giản là CSS mới nhất.

CSS3

Bỏ qua một chút ngữ nghĩa của các định nghĩa này và nghĩ đến các phiên bản cường điệu của các thuật ngữ này, chúng tôi cũng có thể cần để làm game bằng HTML5:

  • HTML5 (API của JavaScript)
  • CSS3

Với những điều trên, bạn có thể làm game bằng HTML5 đơn giản, chạy trên các trình duyệt web hiện đại trên thiết bị di động và máy tính để bàn. Nhưng bạn hãy lưu ý, có một số trò chơi có thể yêu cầu nhiều tính năng hơn, vì vậy bạn có thể thêm nhiều khối xây dựng hơn.

Robot

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attach
Bạn thấy bài viết này như thế nào?
0 reactions

Add new comment

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Câu nói tâm đắc: “Điều tuyệt với nhất trong cuộc sống là làm được những việc mà người khác tin là không thể!”

Related Articles

To disable clicking inside a div with CSS or JavaScript, we can set the pointer-events CSS property to none .

I’ve saved the best for last with this Zelda character design. She’s a bit short in the legs but overall the style is accurate.

Built around the Pokemon Go phenomenon is this pure CSS Eevee made by David Khourshid.

There’s a lot of great Sass logic in the CSS, and if you’re a dev nerd, you’ll enjoy poking around this pen. Both the code and the result are glorious.