Phần 7 - New Longman Real Toeic-LC
7th Aug 2021

Phần 7 - New Longman Real Toeic-LC

Cuốn sách bao gồm 5 bài kiểm tra tổng hợp mô phỏng kỳ thi thực tế gồm 1000 câu hỏi tích hợp lẫn phần Listening Conprehension và Reading Conprehension New Real TOEIC là một trong những cuốn sách luyện thi hiệu quả, chắc chắn giúp bạn vượt qua kỳ thi với điểm số trên cả mong đợi.
Phần 3 - New Longman Real Toeic-LC
7th Aug 2021

Phần 3 - New Longman Real Toeic-LC

Đây là góc trình bày những câu hỏi mới ở new toeic và các chiến lược trả lời theo từng part trước khi bạn bắt đầu làm bài test tổng hợp mô phỏng bài thực tế từ part 1 đến part 7.