Vóc dáng của Khánh Vân có sự thay đổi rõ rệt so với năm 2019