OWASP và Quy trình pentest chia thành 11 công việc

22nd Jan 2021
Table of contents

1. Information Gathering

Thu thập thông tin về đối tượng,thông tin về server. Bước này rất quan trọng bởi khi đã xác định được chính xác thông tin liên quan sẽ hình thành nên kịch bản để các Pentester có thể tấn công khai thác những lỗi liên quan đến websever mà không cần quan tâm tới ứng dụng đang chạy có an toàn hay không, từ đó có cách nhìn tổng quát về sản phầm cần pentest.

2. Configuration and Deployment Mangement Testing

Cần đánh giá về hệ thống máy chủ, không chỉ dừng ở bước đánh giá ứng dụng, bạn cần phải đánh giá cả nền tảng mà các ứng dụng chạy trên đó bởi nó có thể gây nguy hại không chỉ đến web mà còn đến cả hệ thống server. Hình thức kiểm tra được sử dụng là whitebox và graybox.

3. Identify Management Testing

Sau khi đã thu thập xong thông tin về ứng dụng. Bước tiếp theo là nhận định khả năng có lỗi nằm ở đâu. Xác định những điểm để thực hiện tấn công được. Kiểm tra lại cách thức tạo tài khoản trong ứng dụng. Logic trong xử lý và các quyền của người dùng.

4. Authentication Testing

Kiểm tra bảo mật với chức năng đăng nhập là vấn đề cực kỳ quan trọng, bạn phải đảm bảo việc đăng nhập cần sự an toàn và đúng với ý định của nhà phát hành ứng dụng.

5. Authorization Testing

Sau khi đăng nhập vào hệ thống. kiểm tra tính logic đã cấp đầy đủ và đúng các chức năng của ứng cho user đã đăng nhập hay chưa. Khả năng vượt qua cơ chế bảo mật để leo thang đặc quyền. cần đảm bảo và giới hạn quyền cho các user.

6. Sesstion Management Testing

Kiểm tra phiên đăng nhập.

7. Input Validation Testing

Thực hiện kiểm tra các biến nhập liệu khả năng inject vào các biến đầu vào này. Không bao giờ tin tưởng hoàn toàn người dùng, đó là 1 phương châm rất quan trọng đối với lập trình viên. Việc kiểm tra dữ liệu được nhập vào từ người dùng là công việc vô cùng quan trọng.

8. Testing for Error Handing

Kiểm tra cách xử lý lỗi của ứng dụng thông tin về lỗi cũng là 1 nguồn thu thập dữ liệu cho hacker có thể tấn công vào website. Những lúc đó ứng dụng cần có cơ chế xử lý để không gặp phải hiện tượng tự nhiên lăn đùng ra chết mà quản trị chẳng hay chết khi nào và vì sao lại chết.

9. Testing for weak Cryptography

Kiểm tra mã hóa thông tin trên đường truyền. Đối với đối thượng là những website thương mại điện tử hay giao dịch thì việc kiểm tra, mã hóa đường truyền là một vấn đề hết sức quan trọng.

10. Bussiness Logic Testing

Kiểm tra về tính logic nghiệp vụ của ứng dụng. Kiểm tra này giúp kiểm định xem xử lý của ứng dụng đã hợp với logic và chức năng của ứng dụng hay không.

11. Client Side Testing

Kiểm tra việc thực thi mã trên máy người dùng.Response nhận từ server sẽ được brower hiển thị cho người dùng. Ngoài mã html ra còn có mã JavaScript. Nếu có thể inject code đặc biệt là javascript vào response này sẽ làm cho browser thực thi mã làm thay đổi một số tính năng của ứng dụng.

Bạn thấy bài viết này như thế nào?
0 reactions

Add new comment

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Câu nói tâm đắc: “Điều tuyệt với nhất trong cuộc sống là làm được những việc mà người khác tin là không thể!”

Related Articles

Xử lý các phát sinh trên không hề đơn giản. Không chỉ xử lý một lần mà còn phải test để đảm bảo hệ thống chạy đúng khi đã xử lý xong. Khi gặp phải yêu cầu này trong dự án, bạn nên list đầy đủ các vấn đề cũng như cách thức tiến hành để hạn chế ảnh hưởng đến vận hành của hệ thống hiện tại.

301 Redirect (Moved permanently) là một mã trạng thái HTTP ( response code HTTP) để thông báo rằng các trang web hoặc URL

Redirect 302 (MovedTemporarily) hay còn gọi là redirection 302, chuyển hướng tạm thời, gần giống với Redirection 301, di chuyển vĩnh viễn.

Ở các quốc gia trên Thế Giới hiện tại, để xây dựng một website áp dụng kiến trúc JAMstack Doanh Nghiêp phải bỏ ra ít nhất ~3.000$ hoặc hơn.