Hướng dẫn sửa You must be in the “docker-users” group

9th Apr 2021
Table of contents

After installing docker on my Windows 10 machine, When I tried to open the docker desktop application encountered with You are not allowed to use Docker . You must be in the “docker-users” group error.

Để giải quyết vấn đề này, Bạn cần thêm người dùng của mình vào docker-người dùng có tên nhóm được tạo trong Quản lý máy tính / người dùng và nhóm / nhóm

Click on docker-users and add your username in the group
Nhấp vào docker-users và thêm tên người dùng của bạn vào nhóm

Click on docker-users and add your username in the group

Click on docker-users and add your username in the group
Nhấp vào docker-users và thêm tên người dùng của bạn vào nhóm
Áp dụng các thay đổi và sau đó bạn cần khởi động lại cửa sổ của mình để các thay đổi có hiệu lực
Áp dụng các thay đổi và sau đó bạn cần khởi động lại cửa sổ của mình để các thay đổi có hiệu lực

Áp dụng các thay đổi và sau đó bạn cần khởi động lại cửa sổ của mình để các thay đổi có hiệu lực

Bạn thấy bài viết này như thế nào?
0 reactions

Add new comment

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Câu nói tâm đắc: “Điều tuyệt với nhất trong cuộc sống là làm được những việc mà người khác tin là không thể!”

Related Articles

301 Redirect (Moved permanently) là một mã trạng thái HTTP ( response code HTTP) để thông báo rằng các trang web hoặc URL

Redirect 302 (MovedTemporarily) hay còn gọi là redirection 302, chuyển hướng tạm thời, gần giống với Redirection 301, di chuyển vĩnh viễn.

Ở các quốc gia trên Thế Giới hiện tại, để xây dựng một website áp dụng kiến trúc JAMstack Doanh Nghiêp phải bỏ ra ít nhất ~3.000$ hoặc hơn.

Audit những sự kiện như failed login, service side input validation failures.