Lương khủng cho bạn có aws certifications holder

Written by Tommy
Posted on Tue, 02/09/2021 - 05:23
100 views

Share Everywhere

Table of contents

Tìm hiểu về thị phần của các cloud, nhu cầu công việc và lý do nào để mình phải tập trung vào học AWS? Ngoài lương khủng ra thì còn lý do gì khác?

AWS: Nhìn vào con số thì thị phần AWS đang chiếm giảm 0.4% so với cùng kì năm 2018, từ 33% xuống còn 32.6%. Tuy vậy, tổng số giá trị dịch vụ trong mảng tăng từ 20 tỉ lên 28 tỉ $, cho nên về tổng quan, AWS vẫn còn tăng trưởng và đang là đứng đầu trong danh sách ông lớn. Nếu so với Azure thì lớn gấp 2 lần.

Azure: Azure tăng từ 14.5 lên 16.9%, coi như là có sự tăng tiến khá mạnh mẽ. Mình vẫn đánh giá Azure về lâu dài sẽ có chỗ đứng song song với AWS, mặc dù hiện tại chỉ bằng 1/2 nhưng một tương lai không xa thì cả 2 sẽ tiến lại gần nhau hơn.

GCP (Google)

GCP (Google): Cũng như Azure, GCP đã có sự phát triển và tăng đc tới gần 7%. Tuy nhiên, vẫn còn chiếm thị trường khá nhỏ. Điều này mình có thể giải thích đc. Cách đây tầm 3 năm, mình có dành thời gian nghiên cứu GCP và mình nhận ra GCP vẫn còn rất kém về mức độ hoàn chỉnh so với 2 ông lớn. Khi dùng dịch vụ, tài liệu,… các bạn sẽ cảm nhận đc vấn đề này. Bởi vậy nếu GCP muốn chiếm nhiều thị phần hơn thì cần phải chau chuốt lại sản phẩm của họ.

Other: Các cloud còn lại chia sẻ thị phần ~40%. Rất nhiều cloud khác như Alibaba. Mình tin trong thời gian tới, Alibaba có thể cạnh tranh được với GCP.