Hướng dẫn Set Up Password Authentication with Apache trên EC2

Written by admin
Posted on Mon, 10/25/2021 - 05:58
26 views

Share Everywhere

Table of contents

Hướng dẫn đặt mật khẩu folder web trên apache cho các phần của trang web mà bạn muốn hạn chế quyền truy cập.

>> Hướng dẫn cài đặt Docker Compose trên Amazon Linux AMI

>> Hướng dẫn download file từ S3 Amazon ngôn ngữ React JS

>> Hướng dẫn cài đặt Certbot trên Amazon EC2 mới nhất 2021

Chúng có thể sừ dụng lệnh htpasswd. Tạo user và password xác thực người dùng apache bằng cách tạo file ẩn .htpasswd

1. Sử dụng option -c để chỉ định đường dẫn lưu file, ở đây mình tạo user là tkwebgiare

htpasswd -c /home/.htpasswd tkwebgiare

Nếu thêm một người dùng nữa các bạn sẽ bỏ qua thông số -c nhé vì mình đã có file rồi

htpasswd /home/.htpasswd otheruser

Nếu các bạn view file sẽ thấy user và password bị mã hóa trong file

cat /home/.htpasswd

Nội dung file:

tkwebgiare:$apr1$knQ8jpru$4zC7Zx59v/2rVdzyIepXh1
otheruser:$apr1$51FOTuGX$St/fTZwYYivuOPGCgt4Jd/

2. Cấu hình Apache Password Authentication

vi /etc/httpd/conf.d/domain.com.conf

Nội dung file như sau:

<VirtualHost *:80>
 ServerAdmin [email protected]
 DocumentRoot /var/www/html/domain.com
 ServerName domain.com
 ServerAlias www.domain.com
 <Directory /var/www/html/domain.com>
   AuthType Basic
   AuthName "Restricted Content"
   AuthUserFile /home/.htpasswd
   Require valid-user
 </Directory>
</VirtualHost>

3. Restart apache

service httpd restart

Như vậy là bạn đã hoàn tất cấu hình

Sau khi load website các bạn sẽ thấy thông báo nhập user password

4. Nếu bạn dùng .htaccess trong Wordpress

# Setup authentication.

AuthType Basic
AuthName "Tk Web Gia Re"
AuthUserFile /var/www/.htpasswd
Require valid-user

Add new comment

Restricted HTML

 • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
1 + 3 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
Câu nói tâm đắc: “Điều tuyệt với nhất trong cuộc sống là làm được những việc mà người khác tin là không thể!”