Hướng dẫn cài đặt Docker Compose trên Amazon Linux AMI

9th Apr 2021
Table of contents
 1. Create EC2 with Amazon Linux AMI
 2. Install Docker over it, click here for help
 3. Now to install docker-compose, run
  sudo curl -L https://github.com/docker/compose/releases/download/1.21.0/docker-compose-`uname -s`-`uname -m` | sudo tee /usr/local/bin/docker-compose > /dev/null
 4. For permission
  sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
 5. Create a symbolic link
  ln -s /usr/local/bin/docker-compose /usr/bin/docker-compose
 6. Check docker-compose version:
  docker-compose --version
Bạn thấy bài viết này như thế nào?
0 reactions

Add new comment

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Câu nói tâm đắc: “Điều tuyệt với nhất trong cuộc sống là làm được những việc mà người khác tin là không thể!”

Related Articles

Thanks for the great feedback and suggestions, this version is a collab between me and all of you who commented under the previous post.

Công việc của người làm Data Engineer là xây dựng các hệ thu thập quản lý chuyển đổi dữ liệu thô thành thông tin có

Install node version manager (nvm) by typing the following at the command line.

It is the second article in the Learn AWS CLI series. It gives you an overview of working with the AWS S3 bucket using CLI commands. We also look at a brief overview of the S3 bucket and its key components.

Hướng dẫn đặt mật khẩu folder web trên apache cho các phần của trang web mà bạn muốn hạn chế quyền truy cập.